• Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
  121 Програмна інженерія
  123 Комп’ютерна інженерія
 • Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  075 Маркетинг
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійний ступінь фаховий молоший бакалавр
  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  172 Телекомунікації та радіотехніка
 • Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
  181 Харчові технології
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка