Інженерно-економічне відділення

Фаховий молодший бакалавр

- 075 Маркетинг

- 076 Підприємництво та торгівля
(Освітньо-професійна програма "Інформаційні та комп'ютерні технології на підприємстві")

- 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка


075 Маркетинг

Спеціальність Маркетинг вивчає стратегії та методи просування продуктів та послуг на ринку. Студенти цієї спеціальності отримують знання з психології споживачів, аналізу ринку, реклами, управління брендами та навики, необхідні для успішної роботи в сфері маркетингу. Наші студенти вчаться створювати та реалізовувати маркетингові стратегії, проводити дослідження ринку, аналізувати конкурентні середовища та розробляти кампанії з просування продуктів і послуг.

Маркетинг також включає в себе вивчення інтернет-маркетингу та соціальних медіа. Студенти отримують знання про стратегії цифрового маркетингу, які включають у себе контент-маркетинг, контекстну рекламу, аналітику веб-сайтів та соціальних мереж, вчаться створювати та оптимізувати контент для соціальних мереж, взаємодіяти з аудиторією через соціальні медіа, а також використовувати інструменти аналітики для вимірювання ефективності маркетингових кампаній.

Випускники спеціальності Маркетинг можуть займати різноманітні посади в сфері маркетингу, реклами, продажів та інших суміжних галузях:
- Маркетолог: відповідає за розробку та впровадження маркетингових стратегій для продуктів або послуг компанії.
- Спеціаліст з маркетингових досліджень: займається збором, аналізом інформації про ринок та конкурентів для прийняття рішень у сфері маркетингу.
- Менеджер з продукту або бренду: відповідає за розвиток та позиціонування продукту або бренду на ринку.
- Директор з маркетингу: керує всією діяльністю в галузі маркетингу в компанії.
- Фахівець зі зв'язків з громадськістю (PR): відповідає за взаємодію компанії з громадськістю та забезпечення позитивного відображення бренду.
- Менеджер із соціальних медіа (SMM): відповідає за управління контентом та взаємодію з аудиторією в соціальних мережах.
- Аналітик маркетингу: відповідає за аналіз ефективності маркетингових кампаній та розробку рекомендацій для їх вдосконалення.


076 Підприємництво та торгівля

Спеціальність Підприємництво та торгівля (Інформаційні та комп’ютерні технології на підприємстві) ґрунтується на вивченні сучасних інформаційних технологій та їх впровадженні на підприємстві. Дана спеціальність спрямована на підготовку фахівців, які володіють знаннями і навичками з використання технологій для ефективного управління та розвитку підприємства.

За час навчання студенти вивчають підприємницьку діяльність, економіку підприємств, інформаційну діяльність підприємств, основи маркетингу, інформаційні технології електронного документообігу, технології розробки стартапів, а також отримують поглиблені знання з комп'ютерних технологій, включаючи програмування, роботу з базами даних, аналіз даних та інші аспекти інформаційних технологій. Наші студенти отримують фахові знання у галузі веб-програмування, що дозволяє їм розробляти та впроваджувати інтерактивні веб-сайти та додатки для підприємств. Вивчення інформаційних технологій сприяє вмінню управляти бізнес-процесами на підприємстві, включаючи системи управління відносинами з клієнтами (CRM), та інші інструменти для покращення ефективності та продуктивності бізнесу.

Для успішної кар’єри в цій галузі важливі навички аналізу, прийняття рішень, вміння працювати з інформаційними технологіями, розуміння бізнес-процесів та відмінні комунікативні здібності для спілкування з різними сторонами бізнесу.

Випускники спеціальності Підприємництво та торгівля знаходять себе в різних сферах бізнесу та мають можливість займати різноманітні посади. Ось деякі з них:
- Спеціаліст з електронної комерції: розробка та впровадження стратегій продажу товарів та послуг через Інтернет.
- Спеціаліст з електронним документообігом: впровадження та підтримка систем електронного документообігу на підприємстві.
- Адміністратор баз даних: управління базами даних, забезпечення доступу до інформації та збереження даних.
- Аналітик бізнес-процесів: аналіз бізнес-процесів на підприємстві та розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення.
- Менеджер з електронної комерції: управління онлайн-магазином, розробка маркетингових стратегій для збільшення продажів через Інтернет.
- Веб-розробник: розробка та підтримка веб-сайтів та веб-додатків для підприємств.
- Менеджер з інформаційних технологій: управління ІТ-інфраструктурою підприємства та впровадження сучасних технологій для оптимізації бізнес-процесів.


174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка спеціальність орієнтована на навчання студентів сучасним технологіям автоматизації виробничих процесів, впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем управління та виробництва, а також робототехніки.

За час навчання студенти вивчають комп’ютерні технології та програмування, технічні засоби автоматизації, основи автоматики та автоматизації, системи автоматизованого проектування, теорія автоматичного керування, основи робототехніки, роботизовані комплекси промислових виробництв.

Ця спеціальність має важливу перевагу у глибокому злитті програмного та апаратного забезпечення, що дозволяє створювати програми для реальних виробничих процесів та об’єктів. Випускники можуть працювати як розробники програмного та апаратного забезпечення для робототехніки, вбудованих систем, розумних будинків, займати керівні посади у відділах з автоматизації систем управління, а також реалізувати себе у якості менеджерів проєктів, розробників та впроваджувачів обслуговування автоматизованих систем управління, контролю та моніторингу.

Випускники спеціальності Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка можуть працювати в таких сферах:
- Інженер-проєктант автоматизованих систем: розробка проектів автоматизованих систем управління для виробничих підприємств та інших об'єктів.
- Системний архітектор: розробка архітектури та концепцій впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки.
- Програміст-робототехнік: розробка програмного забезпечення для управління роботами та автоматизованими системами.
- Інженер з впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій: налаштування та впровадження комп'ютерно-інтегрованих систем управління на виробничих підприємствах.
- Дослідник в галузі автоматизації та робототехніки: участь у науково-дослідницьких проектах для розробки нових технологій та методів управління автоматизованими системами.
- Менеджер проектів з автоматизації: керування проектами з впровадження автоматизованих систем управління та робототехніки.

 

Коцюмбас
Ореста Романівна


-завідувач відділення