Історія коледжу

Велич людини у її здатності вчитися...

Блез Паскаль

Загублений той час, який ти не використав на навчання...

Пліній

Мабуть, нікого не треба переконувати, що сучасний світ потребує фахівця з високим рівнем освіти, загальної культури, людини цілеспрямованої, мобільної, здатної швидко орієнтуватися і приймати оптимальні рішення. Тому вибір професії та навчального закладу, в якому ви б здобули якісну освіту і стали конкурентоспроможним фахівцем, — справа надзвичайно важлива та відповідальна.

Історія Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» розпочалася 1991 року. Під назвою Вище професійно-технічне училище-Львівський технічний коледж вперше в Україні було створено експериментальний навчальний заклад, який поєднав у собі професійно-технічну підготовку кваліфікованих робітників та фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

1992 рік — ліцензовано спеціальності «Бухгалтерський облік» та «Комерційна діяльність».

1993 рік — розроблено концепцію діяльності коледжу у складі навчально-науково-виробничого комплексу, до якого ввійшли «Львівська політехніка», Технічний коледж, ВО «Полярон», ВО «Кінескоп» та інші навчальні заклади.

Упродовж 1994—1995 років спільно з Державним університетом «Львівська політехніка» було підготовлено та впроваджено у навчальний процес інтегровані навчальні плани, які і сьогодні надають можливість реалізувати моделі ступеневої підготовки фахівців, згідно яких випускники коледжу продовжують навчання в університеті на 2—3-х курсах відповідних факультетів.

1995 рік — Львівський технічний коледж отримав статус вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

1997 рік — до коледжу приєднуються майнові комплекси колишніх ПТУ № 56 м. Львова та № 11 м. Ходорова. Цього ж року здійснюється ліцензування спеціальності «Монтаж та обслуговування електричних машин і апаратів».

1998 рік — ліцензовано спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних та харчових концентратів», «Виробництво м ясних продуктів», а також «Виробництво цукрових речовин».

1999 рік — ліцензовано спеціальності «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки».

2000 рік — ліцензовано спеціальність «Електронна побутова апаратура».

2001 рік — ліцензовано спеціальність «Монтаж, технічне обслуговування та ремонт радіозв’язку радіомовлення і телебачення».

2003 рік — ліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

2004 рік — нова віха історії коледжу — Львівський технічний коледж перейменовано у Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».

2005 рік — ліцензовано і започатковано підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму «Економіка і підприємництво».

2010 рік — навчальний заклад реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ-Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».

2013 рік — ліцензовано спеціальність «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».

2020 рік — навчальний заклад перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Нині коледж успішно здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «фаховий молодший бакалавр». У ньому навчається 805 студентів. Навчальний процес забезпечують 99 педагогічних працівників, з яких: 2 доктори наук, 2 професори, 23 кандидатів наук, 5 викладачів-методистів, 81 викладач вищої категорії, 1 майстер спорту. За 2018-2023 роки кандидатську дисертацію захистили 3 працівників коледжу.

За час існування коледжу випущено більше 6 000 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та фаховий молодший бакалавр, 220 «бакалаврів», більшість з яких продовжили навчання у Національному університеті «Львівська політехніка». Наші випускники успішно працюють в установах, на виробництві, в органах державного управління, є керівниками та провідними фахівцями на підприємствах і в організаціях різних форм власності.

Змінюються часи, покоління студентів та викладачів, але не змінюється сутність навчального закладу — підготовка висококваліфікованих фахівців, готових до активної професійної діяльності, справжніх патріотів України.