Відділення комп'ютерної та електричної інженерії

Фаховий молодший бакалавр

- 123 Комп’ютерна інженерія

- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія – ця спеціальність пов’язана з апаратним забезпеченням комп’ютерної техніки поєднаним з ґрунтовною підготовкою з програмування.

Протягом навчання студенти вивчають широкий спектр дисциплін, починаючи від основ та програмування до практичних навичок роботи з комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням. Студенти отримують знання з електроніки, програмування, архітектури комп'ютерів, мережевих технологій, інженерії програмного забезпечення тощо. Вони навчаються проектувати, розробляти та впроваджувати як апаратне, так і програмне забезпечення, а також забезпечувати безперебійну роботу комп'ютерних систем.

Випускники даної спеціальності можуть працювати у багатьох сферах, пов'язаних з комп'ютерними технологіями. Вони здатні розробляти програмне забезпечення для різних пристроїв та платформ, керувати та підтримувати комп'ютерні мережі, проектувати та вдосконалювати апаратне забезпечення, здійснювати технічну підтримку інформаційних систем у підприємствах.

Фахівці спеціальності Комп'ютерна інженерія, також можуть займатися дослідженнями у галузі комп'ютерних наук та розробляти нові технології в цій сфері. Для успішної роботи в цій галузі важливі аналітичні здібності, технічна кмітливість, комунікабельність та постійне оновлення знань у сфері інформаційних технологій.

Випускники спеціальності Комп'ютерна інженерія можуть займати різноманітні посади в сфері інформаційних технологій. Ось деякі з них: - Системний адміністратор: відповідає за налагодження, конфігурацію та підтримку комп'ютерних систем та мереж.
- Розробник програмного забезпечення: створює програми та додатки для різних платформ та пристроїв.
- Інженер з тестування програмного забезпечення: проводить тестування програм для виявлення помилок та вдосконалення їх якості.
- Аналітик даних: використовує дані для отримання цінної інформації для бізнесу або наукових досліджень.
- Інженер з розробки мереж: відповідає за планування, розгортання та підтримку комп'ютерних мереж.
- Архітектор комп'ютерних систем: розробляє архітектуру комп'ютерних систем та вибирає оптимальні технології для вирішення конкретних завдань.
- Інженер з розробки вбудованих систем: створює програмне забезпечення для вбудованих пристроїв, таких як мобільні телефони, автомобільні системи тощо.
- Проектний менеджер з інформаційних технологій: керує проектами в галузі ІТ, відповідає за планування, виконання та контроль витрат та ресурсів.


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спрямована на навчання студентів електротехнічних та електромеханічних процесів, що пов'язані з електропостачанням, а також технологіями, що використовують електричну енергію.

Основні напрями вивчення, включають в себе теорію та практику електричних машин, систем автоматизації та керування електротехнічним обладнанням, електроніку, електротехнічні мережі та системи, а також питання енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії.

Наші студенти, отримують знання з електротехніки, енергоефективності, відновлювальних джерел енергії, електроніки тощо. Вони вивчають принципи роботи електростанцій, методи передачі та розподілу електроенергії, а також технології зберігання електроенергії та її використання в різних галузях.

Випускники спеціальності Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка можуть займати різноманітні посади у сферах, пов'язаних з енергетикою та електротехнікою. Ось деякі з можливих напрямків кар'єри для випускників цієї спеціальності: - Інженер-енергетик: розробка, проектування та обслуговування електричних систем та обладнання.
- Інженер-електротехнік: розробка та впровадження нових технологій у сфері електротехніки та електроенергетики.
- Спеціаліст з електромонтажу: монтаж, налаштування та обслуговування електричних систем.
- Енергетичний аудитор: аналіз та вдосконалення енергоефективності виробничих підприємств та житлових будівель.
- Менеджер з енергозбереження: розробка та впровадження стратегій з енергозбереження в організаціях та підприємствах.
- Електромеханік: обслуговування та ремонт електромеханічного обладнання.

Це лише деякі з можливих напрямків кар'єри для випускників цієї спеціальності, і вони можуть обирати той напрямок, який відповідає їхнім інтересам та навичкам.

Васильчишин
Іванна Іванівна


-завідувач відділення