Відділення автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Освітньо-професійний ступінь
"фаховий молодший бакалавр"

- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Термін навчання — 4 роки

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Спеціалізація "Інформаційні та комп'ютерні технології на підприємстві")

Термін навчання — 3 роки

Бандрівчак
Ярина Ігорівна


-завідувач відділення