Інформація про діяльність коледжу

Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"


Правила внутрішнього розпорядку Відокремленого структурного підрозділу "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"


Колективний договір


Звіт директора за 2021 рік


Звіти про фінансово-господарську діяльність


Положення


Звіт директора за 2020 рік


Підготовчі курси


Правила прийому 2022


Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2020


Звіти про державні закупівлі 2020


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 2020


Звіт про результати за 2020р


Висновки акредитаційної експертизи


Положення про педагогічну раду


Сертифікати