• Освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр"
  121 Програмна інженерія
  123 Комп’ютерна інженерія
 • Освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр"
  075 Маркетинг
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр"
  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  (Освітня програма "Інформаційні та комп'ютерні технології на підприємстві")
 • Освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр"
  181 Харчові технології
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Консультаційний центр

У Технічному фаховому коледжі Національного університету "Львівська політехніка" створено консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв у електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету та внесення заяв в електронній формі.

Для подачі заяви у електронної форми в консультаційному центрі коледжу НЕОБХІДНО ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІНТ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА, збереженого на електронному носії, електронній пошті чи у хмарному середовищі.

Наша адреса: м. Львів, вул. Пимоненка, 17, тел. (032) 270-20-49