• 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 075 Маркетинг
  076 Підприємництво та торгівля
  (Освітньо-професійна програма "Інформаційні та комп'ютерні технології на підприємстві")
  174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
 • 123 Комп’ютерна інженерія
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 181 Харчові технології
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завершення Training workshop

30 жовтня 2023 року у Технічному фаховому коледжі завершився Training workshop для студентів 2-го та 3-го курсів спеціальності "Маркетинг", під час якого студенти презентували стартап проєкти. Усі презентації були виконані згідно поставлених вимог. Студенти виявили творчість, ораторську майстерність, ініціативність та підприємливість. Тренінг сприяв розвитку у студентів умінь роботи в команді, конструктивного спілкування, самостійного прийняття рішень, цілеспрямованого досягнення мети.

Усі учасники одержали велике задоволення від спільної креативної роботи, міжособистісної взаємодії та співпраці, виявили бажання й готовність брати участь у наступних проєктах.